Karta do głosowania 2018

na projekty do realizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok w Gminie Bobolice.

Sposób głosowania:

Prawo głosowania posiadają wszyscy mieszkańcy Gminy Bobolice, którzy ukończyli, bądź ukończą 16 lat w roku głosowania, tj. w 2017 roku (urodzeni przed 1 stycznia 2002 roku).

Proszę wybrać po jednym projekcie z kategorii Miasto i po jednym projekcie Wieś.

Głos można oddać tylko jeden raz!


Karta głosowania kategoria "Miasto"

PDF z opisem projektu: M1-2018

PDF z opisem projektu: M2-2018


Karta głosowania kategoria "Wieś"

PDF z opisem projektu: W1-2018

PDF z opisem projektu: W2-2018